Storitve

SEMAFORIZACIJA

Izvajamo novogradnje ter vzdrževalna dela s področja svetlobne cestno – prometne signalizacije. V ožjem smislu to pomeni semaforizacijo v širšem pa vso signalizacijo, ki jo napaja električna energija in, ki deluje v kontekstu varnosti in usmerjanja prometa. Skrbimo za naprave, ki udeležencem v prometu posredujejo podatke z namenom opozarjanja, informiranja in povečevanja varnosti (radarske table za merjenje in sporočanje hitrosti, skupaj z odvzemom in obdelovanjem podatkov, table za sporočanje hitrost vetra, sporočanje o okoliščinah in ovirah na cestišču, obveščanje o prisotnosti otrok, itd.).

REFERENCE

Letališka cesta,

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili usrezne svetlobnotehniče vrednosti, največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis.

Košarkaško igrišče Luka Dončič,

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkaškega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani.

Dvorana Tri lilije,

Laško, SLO

V sklopu renovacije notranje razsvetljave, smo ustrezno zamenjali notranjo razsvetljavo, skladno z zahtevami standarda, izvedli priklop in meritve ter tako zagotovili najboljšo možno podporo naročniku.