Storitve

ŽELEZNIŠKA SIGNALIZACIJA

Delo na področju železnic zahteva dodatna znanja in dodatno usposobljenost. Javna razsvetljava d.d. premore kader z vsemi potrebnimi certifikati, ki lahko deluje v območju izvajanja železniškega prometa. 

Na tem področju izvajamo dobavo in montažo SV in TK naprav, opremljamo nivojske prehode, ogrevamo tire, izvajamo katodno zaščito, opravljamo kabliranja, razsvetljavo, itd.

Prav tako izvajamo nadgranje, novogradnje in rekonstrukcije železniških postaj, peronov, podhodov, ter preostalih objektov, ki pripadajo objektu.