Storitve

PAMETNA RAZSVETLJAVA

Prihodnost mest je v povezljivost in izmenjavi podatkov ter njihovi obdelavi v prebivalcem uporabne namene.

Rešitve pametnih mest IoT so osredotočene na razvoj mest prihodnosti, ki spodbujajo gospodarski razvoj, izboljšujejo infrastrukturo in okolje ter digitalno optimizirajo javna sredstva. Pametno mesto je zbirka milijard pametnih naprav, ki zbirajo in izmenjujejo informacije prek širokega omrežja, razpetega po mestu. Te pametne naprave izmenjujejo podatke med seboj in se ustrezno usklajujejo, da olajšajo življenjski slog državljanov.

Mesta zdaj izkoriščajo zmogljivosti obdelave za upravljanje pretoka prometa, optimizacijo komunalnih dejavnosti in razvoj avtomatiziranih storitev za civiliste. IoT je vsekakor okrepil različne mestne operacije v smislu pridobivanja in obdelave podatkov s pomočjo različnih senzoričnih naprav.

Podjetje Javna razsvetljava v svojem bogatem naboru ponuja tudi elemente pamentega mesta predvsem v področju razsvetljave. Ponujamo pametne svetilke, oziroma pametno upravljanje le teh.

Pametne svetilke omogočajo mestom, da zagotovijo osvetlitev na različnih lokacijah glede na zahteve standardov in tehničnih smernic. Pametne ulične svetilke lahko varčujejo z energijo tako, da se prižgejo le, ko mimo njih pride vozilo ali oseba. Prav tako zmanjšajo porabo energije z zatemnitvijo svetlobe na območjih z nizko obremenitvijo, kot so parkirišča, neobremenjene ceste, parki, nakladalne cone ipd.

Z implementacijo lastnega SCADA sistema, v povezavi s katastrskim vodenjem podatkov in bazami eksternih podatkov omogočamo daljinsko upravljanje razsvetljave v nekaterih občinah, ki jih vzdržujemo.

SCADA sistem, ki ga nudimo je neodvisen in samostojen neglede na proizvajalca svetilk ali fizične opreme, ki je potrebna za vgradnjo v svetilke in prižigališča. Nudimo več različnih možnosti komunikacijskih protokolov za komunikacijo med svetilkami in prižigališči.

Uporabljamo najnovejše tehnologije povezav, kot so:

  • PowerLine Communication – PLC
  • NB-IoT
  • LoRaWan
  • Radio frequency IEEE 802.15.4g – RF
  • LTEM +

Sodelujemo s priznanimi svetovnimi dobavitelji opreme za pametno upravljanje razsvetljave in s podjetji, ki nudijo zunanje baze podatkov za možnost dinamičnega krmiljenja razsvetljave.

Pametno upravljanje zajema tudi digitalno vodenje podatkov o razsvetljavi, ki jo vzdržujemo. Naš lasten sistem Kataster, omogoča osnovo za vodenje pametnega mesta, kjer je oblikovana osnovna baza nujnih podatkov o področjih, kjer smo prisotni.

Občina Ljubljana

Ljubljana, SLO

V Mestni občini Ljubljana poleg vzdrževanja razsvetljave zagotavljamo tudi izvedbo novih projektov javne in notranje razsvetljave, vzdrževanje in postavljanje cestnih utripalcev in semaforizacije. Skrbimo tudi za tematsko razsvetljavo gradu in nadzorujemo Predor pod Gradom.

Občina Koper

Koper, SLO

Mestna občina Koper je ena večjih občin po številu svetilk, ki jih vzdržujemo. Poleg navadnega vzdrževanja, skrbimo tudi za renovacije in posodobitve, prav tako pa postavljamo tudi novoletno okrasitev, ki je v zadnjih letih postala zelo znana širom Sloveniji kot tudi tujine.

Zamenjava razsvetljave Šentilj

Šentilj, SLO

Občina Šentilj se je odločila za zamenjavo razsvetljave v celi občini. Za zmanjšanje stroškov razsvetljave in večje prihranke, je bilo zamenjanih in prenovljenih 53 prižigališč. Dotična razsvetljava je sedaj daljinsko upravljana preko SCADA sistema podjetja, ki je bil tudi razvit v JRL.