Strokovnjaki družbe Javna razsvetljava d.d. aktivno sodelujejo v nacionalnih (Slovensko društvo za razsvetljavo, Slovenski nacionalni komite za razsvetljavo) in mednarodnih organizacijah (CIE - Commision International d Eclarige - mednarodna komisija za razsvetljavo) s področja razsvetljave.

Ker naši strokovnjaki sodelujejo pri delu v mednarodnih strokovnih organizacij ter tako skrbijo za obojestranski prenos znanja, to pomeni, da lahko naročnikom v vsakem trenutku ponudimo sodobno in tehnično napredno rešitev.

Opravljeno delo

Naročnik

Leto izvedbe

 

Cestno – prometna signalizacija

Razsvetljava v predorih Trojane in Podmilj

DARS d.d.

2014

Razsvetljava v predorih Jasovnik in Ločica

DARS d.d.

2014

Izvedba elektro - strojnih del v predoru Markovec

DARS d.d.

2014

Izvedba osvetlitev s talnimi LED smerniki v Občini Piran

Elektroinvest d.o.o., Elektroline d.o.o.

2009 - 2014

Izvedba osvetlitev s talnimi LED smerniki v Mestni občini Koper

Elektroinvest d.o.o., Elektroline d.o.o.

2009 - 2014

Popravila in servisiranje prikolic za zapiranje prometnih pasov

DARS

2013

Izvedba elektro - strojnih del v predoru Mali Prolog na AC Zagreb-Split-Dubrovnik

HAC

2013

Menjava CO in VIS v predoru Jasovnik in Ločica

DARS

2013

Izvedba vremenskih postaj

DARS

2012

Vzdrževanje semaforizacije na republiških cestah (Območje Ljubljana, Koper in Nova Gorica)

Direkcija Republike Slovenije za Ceste

2012

Izvedba elektro – strojne opreme (alarmni sistem, požarna detekcija, razsvetljava, ventilacija, pogonska centrala, avdio in video nadzor, povezava z nadzornim centrom) v predoru Straževica

Energoprojekt Niskogradnja Beograd

2012

Dobava semaforske opreme

Nigrad d.d.

2011

Semaforizacija Križišča Želin

Direkcija Republike Slovenije za Ceste

2011

Semaforizacija križišča Vodnikova cesta – Korenčanova ulica

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Semaforizacija (Vojkova cesta - MOC in Vojkova cesta – Maroltova ulica) v Ljubljani

Energoplan d.d.

2010

Semaforizacija križišča Slovenska cesta - Rimska cesta

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Semaforizacija prehoda za pešce na Linhartovi cesti (Knobleharjeva ulica) v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Semaforizacija prehoda za pešce na Topniški cesti (Celjska ulica) v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Izvedba SSN na objektu Dunajski kristali

Mabra d.o.o.

2010

Izvedba SSN na objektu PSO Situla

Kraški Zidar d.d.

2010

Montaža razsvetljave, smerne razsvetljave in smernikov v predoru Šentvid

DARS

2010

Izvedba elektro in strojne opreme v predoru Leščevje

ISKRA d.d.

2010

Izvedba elektro in strojnih instalacij v predoru pod Ljubljanskim gradom

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2009

Ureditev razsvetljave v predoru Karavanke

DARS

2009

Predor Barnica, Tabor, Rebernice (razsvetljava, smerna razsvetljava, SOS niše, talni LED smerniki)

SCT d.d.

2009

 

 

 

Nesvetlobna prometna signalizacija

 

 

 

Barvanje talnih označb na območju Mestne občine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2014

Barvanje talnih označb na območju Mestne občine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2013

Barvanje talnih označb na območju Mestne občine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2012

Barvanje talnih označb na območju Mestne občine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2011

Barvanje talnih označb na območju občine Škofljica

Občina Škofljica

2011

Barvanje talnih označb na območju Mestne občine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2010

Barvanje talnih označb na območju občine Škofljica

Občina Škofljica

2010

Barvanje talnih označb na območju Mestne občine Ljubljana

Makes d.o.o.

2009

 

 

 

Optične povezave

 

 

 

Postavitev anten Wi-Fi

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2014

Investicijsko vzdrževanje optične infrastrukture v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2009

 

 

 

Javna razsvetljava

Prenova javne razsvetljave v občini Grosuplje

Občina Grosuplje

2014

Izvedba JR v Podgradu (Ilirska Bistrica)

Cestno podjetje Koper d.d.

2014

Izvedba razsvetljave – razcep Kozarje

DARS d.d.

2014

Izvedba razsvetljave – Pešpoti ob Savi (Reka Sava, ki združuje)

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2014

Prenova javne razsvetljave v občini Komen

Občina Komen

2014

Izvedba razsvetljave (LED tehnologija) nadtlačnih šotorov (Belgija)

Duol d.o.o.

2014

Vzdrževanje javne razsvetljave na republiških cestah (Območje Ljubljana, Koper in Nova Gorica)

Direkcija Republike Slovenije za Ceste

2009 – 2014

 

Vzdrževanje javne razsvetljave v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2013

Prenova Javne razsvetljave v MO Koper

Eltec Petrol

2013

Prenova Čopove ulice (LED tehnologija) v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2013

Izvedba razsvetljave v podhodu na pod Nazorjeva ulico (LED tehnologija) v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2013

Prenova javne razsvetljave v občini Brda

Eltec Petrol

2013

Izvedba razsvetljave (LED tehnologija)

Energetika d.o.o.

2013

Prenova javne razsvetljave v občini Miren Kostanjevica

Občina

2013

Prenova javne razsvetljave v občini Ivančna Gorica

Eltec Petrol

2013

Prenova javne razsvetljave v občini Litija

Eltec Petrol

2013

Opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Idrija

Občina Idrija

2013

Prenova javne razsvetljave v Občini Idrija

Občina Idrija s pomočjo sofinanciranja EU

2013

Opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje

Občina Trbovlje

2013

Opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Divača

Občina Divača

2013

Opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Grosuplje

Občina Grosuplje

2013

Opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občinah Litija, Mengeš, Bled

Eltec Petrol d.o.o.

2013

Izvedba razsvetljave (LED tehnologija)

Občina Brda

2013

Prenova javne razsvetljave v občini Trbovlje

Občina Trbovlje

2012

Prenova javne razsvetljave v občini Divača

Občina Divača

2012

Osvetlitev Študentovske poti (LED tehnologija) na ljubljanski grad

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2012

Vgradnja naprav za regulacijo napetosti delovanja javne razsvetljave

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2011

Izvedba javne razsvetljave (Barjanska cesta, Goriška cesta, Črna vas, Cesta ljubljanske brigade, Kongresni trg, Brod, Cesta 27. Aprila (II. del), Kajakaška cesta, Ob Savi, Brodska cesta, Tomačevska cesta, Novo Polje)

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2011

Prenova Centralne čistilne naprave Ljubljana – izvedba razsvetljave z LED svetili

VO-KA d.o.o.

2011

Prenova zunanje razsvetljave

Žale Javno podjetje d.o.o.

2011

Dobava svetilk za Javno razsvetljavo

Dravske elektrarne d.o.o.

2011

Izvedba javne razsvetljave pred vojašnico v Celju

Ministrstvo Republike Slovenije za obrambo

2011

Izvedba daljinskega upravljanja javne razsvetljave

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2011

Osvetlitev Mrtvaškega mostu (LED tehnologija) v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2011

Reflektorska osvetlitev (LED tehnologija) cerkva v Ljubljani in okolici

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2011

Osvetlitev podhoda Ajdovščina (LED tehnologija) v Ljubljani skupaj z izvedbo zasilne razsvetljave

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2011

Izvedba javne razsvetljave – Stadion Stožice

Gradis skupina G d.d.

2010

Osvetlitev perona (LED tehnologija) na železniški postaji v Radečah

Slovenske železnice d.o.o.

2010

Osvetlitev podhoda Plava Laguna v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Izvedba javne razsvetljave na objektu Dunajski kristali

Mabra d.o.o.

2010

Ureditev Sneberske ceste z gradbenimi deli in javno razsvetljavo

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Izvedba razsvetljave na avtocestnem razcepu Zadobrova

DARS

2010

Obnova javne razsvetljave – Zaloška cesta

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Ureditev javne razsvetljave na Bregu v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Ureditev javne razsvetljave: Dunajska cesta – Cesta 24 junija

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2010

Izvedba javne razsvetljave na objektu PSO Situla

Kraški Zidar d.d.

2010

 

 

 

Novoletna okrasitev

 

 

Izvedba novoletne okrasitve v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2014

Izvedba novoletne okrasitve v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2013

Izvedba novoletne okrasitve v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2012

Izvedba novoletne okrasitve v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2011

Izvedba novoletne okrasitve v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

201o

Izvedba novoletne okrasitve v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2019

Izvedba novoletne okrasitve v Grosupljem

Občina Grosuplje

2013

Izvedba novoletne okrasitve v Grosupljem

Občina Grosuplje

2014

Izvedba novoletne okrasitve v Ilirski Bistrici

Občina Ilirska Bistrica

2013

Izvedba novoletne okrasitve v Ilirski Bistrici

Občina Ilirska Bistrica

2014

Izvedba novoletne okrasitve v Dobrepolju

Občina Dobrepolje

2014

Izvedba novoletne okrasitve v Divači

Občina Divača

2014

Izvedba novoletne okrasitve v Divači

Občina Divača

2013

Izvedba novoletne okrasitve v Trbovljah

Občina Trbovlje

2014

Izvedba novoletne okrasitve v Trbovljah

Občina Trbovlje

2013

Izvedba novoletne okrasitve v Idriji

Občina Idrija

2014

Izvedba novoletne okrasitve v Idriji

Občina Idrija

2013

Izvedba novoletne okrasitve v Velenju

Mestna občina Velenje

2010

 

 

 

Železniški program

Izvedba gretja kretnic na postaji Zidani Most

Slovenske železnice d.o.o.

2013/2014

Izvedba gretja kretnic na postaji Šentilj

Slovenske železnice d.o.o.

2013

Obnova železniške postaje Poljčane-gretje kretnic

SŽ ŽGP d.d.

2013

Obnova železniške postaje Košana

SŽ ŽGP d.d.

2011

 

 

 

Druga elektro dela

Vzdrževanje sistema BURJA

DRSC

2009 -2014

Izvedba notranjih TK sistemov – kontrola zračnega prometa (lokacija Brnik)

Kontrola zračnega prometa Republike Slovenije d.o.o.

2014

Izvedba sistema UNP, katodne zaščite na Bencinskih servisih Ravne na Koroškem, Štaloni in Kranj - Primskovo

Plinovodi d.o.o.

2014

Popravilo postaj katodne zaščite, zamenjava merilnih mest, popravilo kabelskih povezav in ostalih elementov

Plinovodi d.o.o.

2014

Izdelava prikolic (z nadgradnjo) za zapiranje prometnih pasov in obveščanje prometa

DARS d.d.

2014

Izvedba kompletnih elektrifikacij, skupaj z izvedbo ozemljitev - Dom starejših občanov Črnuče

Makrofin d.o.o.

2012

Prenova razsvetljave z LED tehnologijo v mrliških vežicah in krematoriju

Žale Javno podjetje d.o.o.

2011

Izvedba elektrifikacij – trgovinski center SPAR Grosuplje

Pluton gradnje d.o.o.

2011

Izvedba merilnih mest katodne zaščite

Adriaplin d.o.o.

2011

Izvedba korozijske katodne zaščite na BS Velenje II

Petrol d.d.

2011

Meritve strelovodnih naprav in katodne zaščite v skladišču naftnih derivatov Ortnek

Zavod RDS za blagovne rezerve

2011

Izvedba telemetrije in prenova instalacij na plinski postaji

Energetika Ljubljana d.o.o.

2011

Izdelava elektro omar v Divači

Občina Divača

2010

Izdelava elektro omar v Trbovljah

Občina Trbovlje

2010

 
Povezane vsebine
Kontakt
Kako vam lahko pomagamo?

Ali kontaktirajte odgovorno osebo:

Sprejemna pisarna,
E: info@jr-lj.si
T: +386 01/58-63-600
F: +386 01/54-29-400