Strokovnjaki družbe Javna razsvetljava d.d. aktivno sodelujejo v nacionalnih (Slovensko društvo za razsvetljavo, Slovenski nacionalni komite za razsvetljavo) in mednarodnih organizacijah (CIE - Commision International d Eclarige - mednarodna komisija za razsvetljavo) s področja razsvetljave.

Ker naši strokovnjaki sodelujejo pri delu v mednarodnih strokovnih organizacij ter tako skrbijo za obojestranski prenos znanja, to pomeni, da lahko naročnikom v vsakem trenutku ponudimo sodobno in tehnično napredno rešitev.

Opravljeno delo

Naročnik

Leto izvedbe

 

Cestno – prometna signalizacija

 

 

 

Redno vzdrževanje svetlobno – signalnih naprav (sklop 1) na državnih cestah v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, DRSI

2013-2016

Preureditev elektro – strojne opreme v predorih Kastelec in Dekani

DARS d.d.

2016

Semaforizacija peš prehoda na Brezovici – Podpeška cesta

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

2015

 

 

 

 

 

 

Nesvetlobna prometna signalizacija

 

 

 

Barvanje talnih označb na območju Mestne občine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2016

Barvanje talnih označb na območju Mestne občine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2015

 

 

 

 

 

 

Optične povezave

Izvedba optičnih povezav v predoru Markovec

DARS d.d.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javna razsvetljava

Prenova razsvetljave na dvorišču sedeža LPP v Ljubljani

LPP d.o.o.

2016

Prenova javne razsvetljave v Novigradu

Mesto, oziroma lokalna skupnost Novigrad

2016

Dodatna prenova razsvetljave v Mestni občini Koper z LED svetilkami

Mestna občina Koper

2016

Prenova javne razsvetljave v Sežani

Občina Sežana

2016

Izvedba javne razsvetljave na Kajuhovi cesti v Ljubljani

Zlatarna Celje

2016

Ureditev javne razsvetljave na AC priključkih

DARS d.d.

2016

Izvedba javne razsvetljave – Cesta Andreja Bitenca; II. faza

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2015

Obnova JR v Ljubljani z novimi LED svetilkami

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2014 - 2016

 

 

 

Novoletna okrasitev

 

 

Izvedba novoletne okrasitve

Mestna občina Ljubljana, OGDP

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Videm - Dobrepolje

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Grosuplje

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Vodice

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Medvode

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Idrija

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Ankaran

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Divača

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Sežana

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Mestna Občina Koper

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Piran

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Ilirska Bistrica

2015

Izvedba novoletne okrasitve

Občina Trbovlje

2015

 

 

 

Železniški program

 

 

 

Pavlovci – Pušenci – Murska Sobota; izvedba javne razsvetljave na cestnih prehodih in železniških postajah

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, DRSI

2016

Podvoz Vič s pripadajočo komunalno opremo, vključno s črpališčem

Mestna občina Ljubljana

2016

Izvedba katodne zaščite na Bencinskih servisih

Petrol d.d.

2015

 

 

 

 

 

 

Druga elektro dela

 

 

 

Izvedba strojnih instalacij na objektu Livade v Izoli

DUTB

2016

Stanovanjska soseska Radovljica

Občina Radovljica

2016

Stanovanjska soseska Brdo

Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije

2016

 

 

 

 
Povezane vsebine